Thẻ tín dụng VIB Online Plus- Thẻ online – Hoàn đến 1.500.000 VNĐ dành cho khách hàng mở thẻ tín dụng

1.Tặng ngay 300.000 đồng

Cho các giao dịch chi tiêu có lưu thông tin thẻ trên ứng dụng/website tại các Đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến.
Xem chi tiết

2.Hoàn tiền lên đến 6%
  • Hoàn tiền 6% cho chi tiêu trực tuyến tại nước ngoài
  • Hoàn tiền 3% cho chi tiêu trực tuyến trong nước
  • Hoàn tiền 0.1% cho các chi tiêu khác
  • Số tiền hoàn tối đa: 600.000 VNĐ/kỳ sao kê
3.Yêu cầu
Địa chỉ cư trú/làm việc
Tại các tỉnh/thành phố: Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM
Độ tuổi
Chủ thẻ chính: từ đủ 20 tuổi đến 65 tuổi
Chủ thẻ phụ: từ đủ 15 tuổi trở lên
Thu nhập
Thu nhập trung bình tối thiểu trong 3 tháng gần nhất: 8 triệu đồng
Lịch sử tín dụng
Không có nợ xấu trong vòng 02 năm gần nhất
Các yêu cầu khác
Theo quy định VIB từng thời kỳ